هدایای سازمانی
بسته سازمانی چونک کد CH001
بسته سازمانی چونک کد CH001
بسته سازمانی چونک کد CH001
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 40882100-021

«بسته شماره 1 چونک»
همیشه دلایل متنوعی برای هدیه دادن وجود دارد و انتخاب هدیه‌ای درخور و شایسته برای کارمندان و منابع انسانی همواره یکی از مشغله‌های فکری شرکت‌ها بوده است. هدیه مناسب در زمان مناسب می‌تواند درهای جدیدی را در ارتباطات شرکت‌ها با کارمندان، شرکا و حتی مشتریانشان باز کند.
به همین منظور چونک با توجه به نیاز مشتریان، چیدمانی خلاقانه در قالب هدایای تبلیغاتی متنوع در نظر گرفته که هم جنبه کاربردی و زیبایی داشته و هم می‌تواند پیام ارتباطی خوبی با مخاطبان خود ایجاد کند. پکیجی کامل برای هدیه‌ای به یادماندنی!

«بسته شماره 1 چونک» شامل؛

• یکعدد قندان گل سرخی
• دو عدد استکان و نعلبکی سرامیکی گل سرخی
• کیسه پارچه‌ای از جنس ترمه بافت یزد
• جعبه چوبی قفل‌دار طرح پنجره شیشه‌ای

ابعاد تقریبی استکان: طول 5/عرض 5/ ارتفاع 7 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی نعلبکی: طول 11/ عرض 11/ ارتفاع 2 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی کیسه ترمه: طول 12 / عرض 12 / ارتفاع 8 (سانتی‌متر) (ممکن است کیسه ترمه متفاوتی نسبت به عکس ارسال شود)

بسته سازمانی چونک کد CH007
بسته سازمانی چونک کد CH007
بسته سازمانی چونک کد CH007
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 40882100-021

همیشه دلایل متفاوت و متعددی به‌منظور هدیه دادن وجود دارد و در اکثر مواقع انتخاب هدیه‌ای درخور و شایسته برای کارمندان و منابع انسانی، یکی از مشغله‌های فکری شرکت‌ها است. هدیه مناسب در زمان مناسب می‌تواند درهای جدیدی در ارتباطات شرکت‌ها با کارمندان، شرکا و حتی مشتریانشان باز کند.
به همین منظور چونک با توجه به نیاز مشتریان، چیدمانی خلاقانه در قالب هدایای تبلیغاتی متنوع در نظر گرفته که هم جنبه کاربردی و زیبایی داشته و هم می‌تواند پیام ارتباطی خوبی با مخاطبان خود ایجاد کند. پکیجی کامل برای هدیه‌ای به یادماندنی!

«بسته سازمانی چونک کد CH007» شامل؛

• یک عدد شکلات‌خوری مسی طرح انار
• 4 عدد پیاله مسی
• یک کیسه پارچه‌ای ترمه
• بازی فکری و گروهی پایاپای
• دیوان حافظ جیبی
• جعبه هاردباکس با دیزاین چونک

ابعاد تقریبی پیاله مسی: طول 10 / عرض 10 / ارتفاع 4 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی انار مسی: طول 8 / عرض 8 / ارتفاع 9 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی کیسه ترمه: طول 12 / عرض 12 / ارتفاع 8 (سانتی‌متر) (ممکن است کیسه ترمه متفاوتی نسبت به عکس ارسال شود)
ابعاد تقریبی دیوان حافظ: طول 16 / عرض 9 / ارتفاع 1.5 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی جعبه: طول 28 / عرض 28 / ارتفاع 13 (سانتی‌متر)

بسته سازمانی چونک کد CH010 سایز 16
بسته سازمانی چونک کد CH010 سایز 16
بسته سازمانی چونک کد CH010 سایز 16
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 40882100-021

همیشه دلایل متنوعی برای هدیه دادن وجود دارد و انتخاب هدیه‌ای درخور و شایسته برای کارمندان و منابع انسانی همواره یکی از مشغله‌های فکری شرکت‌ها بوده است. هدیه مناسب در زمان مناسب می‌تواند درهای جدیدی را در ارتباطات شرکت‌ها با کارمندان، شرکا و حتی مشتریانشان باز کند.
به همین منظور چونک با توجه به نیاز مشتریان، چیدمانی خلاقانه در قالب هدایای تبلیغاتی متنوع در نظر گرفته که هم جنبه کاربردی و زیبایی داشته و هم می‌تواند پیام ارتباطی خوبی با مخاطبان خود ایجاد کند. پکیجی کامل برای هدیه‌ای به یادماندنی!

«بسته سازمانی چونک کد CH010» شامل؛

• 2 عدد گلدان فیروزه‌کوبی مدل صراحی
• جعبه نفیس چرم و چوب

ابعاد تقریبی گلدان فیروزه‌کوبی 16: طول 6 / عرض 6 / ارتفاع 16 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی گلدان فیروزه‌کوبی 20: طول 8 / عرض 8 / ارتفاع 20 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی جعبه: طول 28 / عرض 28 / ارتفاع 13 (سانتی‌متر)

بسته سازمانی چونک کد CH010 سایز 20
بسته سازمانی چونک کد CH010 سایز 20
بسته سازمانی چونک کد CH010 سایز 20
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 40882100-021

همیشه دلایل متنوعی برای هدیه دادن وجود دارد و انتخاب هدیه‌ای درخور و شایسته برای کارمندان و منابع انسانی همواره یکی از مشغله‌های فکری شرکت‌ها بوده است. هدیه مناسب در زمان مناسب می‌تواند درهای جدیدی را در ارتباطات شرکت‌ها با کارمندان، شرکا و حتی مشتریانشان باز کند.
به همین منظور چونک با توجه به نیاز مشتریان، چیدمانی خلاقانه در قالب هدایای تبلیغاتی متنوع در نظر گرفته که هم جنبه کاربردی و زیبایی داشته و هم می‌تواند پیام ارتباطی خوبی با مخاطبان خود ایجاد کند. پکیجی کامل برای هدیه‌ای به یادماندنی!

«بسته سازمانی چونک کد CH010» شامل؛

• 2 عدد گلدان فیروزه‌کوبی مدل صراحی
• جعبه نفیس چرم و چوب

ابعاد تقریبی گلدان فیروزه‌کوبی 16: طول 6 / عرض 6 / ارتفاع 16 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی گلدان فیروزه‌کوبی 20: طول 8 / عرض 8 / ارتفاع 20 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی جعبه: طول 28 / عرض 28 / ارتفاع 13 (سانتی‌متر)

بسته سازمانی چونک کد CH011 سایز 16
بسته سازمانی چونک کد CH011 سایز 16
بسته سازمانی چونک کد CH011 سایز 16
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 40882100-021

همیشه دلایل متنوعی برای هدیه دادن وجود دارد و انتخاب هدیه‌ای درخور و شایسته برای کارمندان و منابع انسانی همواره یکی از مشغله‌های فکری شرکت‌ها بوده است. هدیه مناسب در زمان مناسب می‌تواند درهای جدیدی را در ارتباطات شرکت‌ها با کارمندان، شرکا و حتی مشتریانشان باز کند.
به همین منظور چونک با توجه به نیاز مشتریان، چیدمانی خلاقانه در قالب هدایای تبلیغاتی متنوع در نظر گرفته که هم جنبه کاربردی و زیبایی داشته و هم می‌تواند پیام ارتباطی خوبی با مخاطبان خود ایجاد کند. پکیجی کامل برای هدیه‌ای به یادماندنی!

«بسته سازمانی چونک کد CH011» شامل؛

• 2 عدد گلدان مس و پرداز مدل صراحی
• جعبه نفیس چرم و چوب

بسته سازمانی چونک کد CH011 سایز 20
بسته سازمانی چونک کد CH011 سایز 20
بسته سازمانی چونک کد CH011 سایز 20
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 40882100-021

همیشه دلایل متنوعی برای هدیه دادن وجود دارد و انتخاب هدیه‌ای درخور و شایسته برای کارمندان و منابع انسانی همواره یکی از مشغله‌های فکری شرکت‌ها بوده است. هدیه مناسب در زمان مناسب می‌تواند درهای جدیدی را در ارتباطات شرکت‌ها با کارمندان، شرکا و حتی مشتریانشان باز کند.
به همین منظور چونک با توجه به نیاز مشتریان، چیدمانی خلاقانه در قالب هدایای تبلیغاتی متنوع در نظر گرفته که هم جنبه کاربردی و زیبایی داشته و هم می‌تواند پیام ارتباطی خوبی با مخاطبان خود ایجاد کند. پکیجی کامل برای هدیه‌ای به یادماندنی!

«بسته سازمانی چونک کد CH011» شامل؛

• 2 عدد گلدان مس و پرداز مدل صراحی
• جعبه نفیس چرم و چوب

بسته سازمانی چونک کد CH012 سایز 20
بسته سازمانی چونک کد CH012 سایز 20
بسته سازمانی چونک کد CH012 سایز 20
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 40882100-021

همیشه دلایل متنوعی برای هدیه دادن وجود دارد و انتخاب هدیه‌ای درخور و شایسته برای کارمندان و منابع انسانی همواره یکی از مشغله‌های فکری شرکت‌ها بوده است. هدیه مناسب در زمان مناسب می‌تواند درهای جدیدی را در ارتباطات شرکت‌ها با کارمندان، شرکا و حتی مشتریانشان باز کند.
به همین منظور چونک با توجه به نیاز مشتریان، چیدمانی خلاقانه در قالب هدایای تبلیغاتی متنوع در نظر گرفته که هم جنبه کاربردی و زیبایی داشته و هم می‌تواند پیام ارتباطی خوبی با مخاطبان خود ایجاد کند. پکیجی کامل برای هدیه‌ای به یادماندنی!

«بسته سازمانی چونک کد CH012» شامل؛

• 2 عدد گلدان مس و خاتم مدل صراحی
• جعبه نفیس چرم و چوب

ابعاد تقریبی گلدان مس و خاتم: طول 8 / عرض 8 / ارتفاع 20 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی جعبه: طول 28 / عرض 28 / ارتفاع 13 (سانتی‌متر)

بسته سازمانی چونک کد CH013 سایز 20
بسته سازمانی چونک کد CH013 سایز 20
بسته سازمانی چونک کد CH013 سایز 20
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 40882100-021

همیشه دلایل متنوعی برای هدیه دادن وجود دارد و انتخاب هدیه‌ای درخور و شایسته برای کارمندان و منابع انسانی همواره یکی از مشغله‌های فکری شرکت‌ها بوده است. هدیه مناسب در زمان مناسب می‌تواند درهای جدیدی را در ارتباطات شرکت‌ها با کارمندان، شرکا و حتی مشتریانشان باز کند.
به همین منظور چونک با توجه به نیاز مشتریان، چیدمانی خلاقانه در قالب هدایای تبلیغاتی متنوع در نظر گرفته که هم جنبه کاربردی و زیبایی داشته و هم می‌تواند پیام ارتباطی خوبی با مخاطبان خود ایجاد کند. پکیجی کامل برای هدیه‌ای به یادماندنی!

«بسته سازمانی چونک کد CH013» شامل؛

• 2 عدد گلدان تمام خاتم
• جعبه نفیس چرم و چوب


ابعاد تقریبی گلدان: طول 8 / عرض 8 / ارتفاع 20 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی جعبه: طول 28 / عرض 28 / ارتفاع 13 (سانتی‌متر) 

بسته سازمانی چونک کد CH014 سایز 20
بسته سازمانی چونک کد CH014 سایز 20
بسته سازمانی چونک کد CH014 سایز 20
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 40882100-021

همیشه دلایل متنوعی برای هدیه دادن وجود دارد و انتخاب هدیه‌ای درخور و شایسته برای کارمندان و منابع انسانی همواره یکی از مشغله‌های فکری شرکت‌ها بوده است. هدیه مناسب در زمان مناسب می‌تواند درهای جدیدی را در ارتباطات شرکت‌ها با کارمندان، شرکا و حتی مشتریانشان باز کند.
به همین منظور چونک با توجه به نیاز مشتریان، چیدمانی خلاقانه در قالب هدایای تبلیغاتی متنوع در نظر گرفته که هم جنبه کاربردی و زیبایی داشته و هم می‌تواند پیام ارتباطی خوبی با مخاطبان خود ایجاد کند. پکیجی کامل برای هدیه‌ای به یادماندنی!

«بسته سازمانی چونک کد CH014» شامل؛

• یک عدد گلدان تمام خاتم
• یک عدد قندان تمام خاتم
• جعبه نفیس چرم و چوب

ابعاد تقریبی گلدان خاتم: طول 8 / عرض 8 / ارتفاع 20 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی قندان خاتم: طول 11 / عرض 11 / ارتفاع 10 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی جعبه: طول 28 / عرض 28 / ارتفاع 13 (سانتی‌متر)

بسته سازمانی چونک کد CH015 سایز 16
بسته سازمانی چونک کد CH015 سایز 16
بسته سازمانی چونک کد CH015 سایز 16
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 40882100-021

همیشه دلایل متنوعی برای هدیه دادن وجود دارد و انتخاب هدیه‌ای درخور و شایسته برای کارمندان و منابع انسانی همواره یکی از مشغله‌های فکری شرکت‌ها بوده است. هدیه مناسب در زمان مناسب می‌تواند درهای جدیدی را در ارتباطات شرکت‌ها با کارمندان، شرکا و حتی مشتریانشان باز کند.
به همین منظور چونک با توجه به نیاز مشتریان، چیدمانی خلاقانه در قالب هدایای تبلیغاتی متنوع در نظر گرفته که هم جنبه کاربردی و زیبایی داشته و هم می‌تواند پیام ارتباطی خوبی با مخاطبان خود ایجاد کند. پکیجی کامل برای هدیه‌ای به یادماندنی!

«بسته سازمانی چونک کد CH015» شامل؛

• گلدان فیروزه‌کوبی مدل صراحی
• قندان فیروزه‌کوبی
• جعبه هاردباکس با دیزاین چونک

ابعاد تقریبی گلدان فیروزه‌کوبی 16: طول 6 / عرض 6 / ارتفاع 16 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی گلدان فیروزه‌کوبی 20: طول 8 / عرض 8 / ارتفاع 20 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی گلدان فیروزه‌کوبی 25: طول 8.5 / عرض 8.5 / ارتفاع 25 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی قندان فیروزه‌کوبی: طول 11 / عرض 11 / ارتفاع 12 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی کیسه ترمه: طول 12 / عرض 12 / ارتفاع 8 (سانتی‌متر) (ممکن است کیسه ترمه متفاوتی نسبت به عکس ارسال شود)
ابعاد تقریبی جعبه: طول 27.8 / عرض 21 / ارتفاع 7.8 (سانتی‌متر) 

بسته سازمانی چونک کد CH015 سایز 20
بسته سازمانی چونک کد CH015 سایز 20
بسته سازمانی چونک کد CH015 سایز 20
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 40882100-021

همیشه دلایل متنوعی برای هدیه دادن وجود دارد و انتخاب هدیه‌ای درخور و شایسته برای کارمندان و منابع انسانی همواره یکی از مشغله‌های فکری شرکت‌ها بوده است. هدیه مناسب در زمان مناسب می‌تواند درهای جدیدی را در ارتباطات شرکت‌ها با کارمندان، شرکا و حتی مشتریانشان باز کند.
به همین منظور چونک با توجه به نیاز مشتریان، چیدمانی خلاقانه در قالب هدایای تبلیغاتی متنوع در نظر گرفته که هم جنبه کاربردی و زیبایی داشته و هم می‌تواند پیام ارتباطی خوبی با مخاطبان خود ایجاد کند. پکیجی کامل برای هدیه‌ای به یادماندنی!

«بسته سازمانی چونک کد CH015» شامل؛

• گلدان فیروزه‌کوبی مدل صراحی
• قندان فیروزه‌کوبی
• جعبه هاردباکس با دیزاین چونک

ابعاد تقریبی گلدان فیروزه‌کوبی 16: طول 6 / عرض 6 / ارتفاع 16 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی گلدان فیروزه‌کوبی 20: طول 8 / عرض 8 / ارتفاع 20 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی گلدان فیروزه‌کوبی 25: طول 8.5 / عرض 8.5 / ارتفاع 25 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی قندان فیروزه‌کوبی: طول 11 / عرض 11 / ارتفاع 12 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی کیسه ترمه: طول 12 / عرض 12 / ارتفاع 8 (سانتی‌متر) (ممکن است کیسه ترمه متفاوتی نسبت به عکس ارسال شود)
ابعاد تقریبی جعبه: طول 27.8 / عرض 21 / ارتفاع 7.8 (سانتی‌متر) 

بسته سازمانی چونک کد CH015 سایز 25
بسته سازمانی چونک کد CH015 سایز 25
بسته سازمانی چونک کد CH015 سایز 25
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 40882100-021

همیشه دلایل متنوعی برای هدیه دادن وجود دارد و انتخاب هدیه‌ای درخور و شایسته برای کارمندان و منابع انسانی همواره یکی از مشغله‌های فکری شرکت‌ها بوده است. هدیه مناسب در زمان مناسب می‌تواند درهای جدیدی را در ارتباطات شرکت‌ها با کارمندان، شرکا و حتی مشتریانشان باز کند.
به همین منظور چونک با توجه به نیاز مشتریان، چیدمانی خلاقانه در قالب هدایای تبلیغاتی متنوع در نظر گرفته که هم جنبه کاربردی و زیبایی داشته و هم می‌تواند پیام ارتباطی خوبی با مخاطبان خود ایجاد کند. پکیجی کامل برای هدیه‌ای به یادماندنی!

«بسته سازمانی چونک کد CH015» شامل؛

• گلدان فیروزه‌کوبی مدل صراحی
• قندان فیروزه‌کوبی
• جعبه هاردباکس با دیزاین چونک

ابعاد تقریبی گلدان فیروزه‌کوبی 16: طول 6 / عرض 6 / ارتفاع 16 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی گلدان فیروزه‌کوبی 20: طول 8 / عرض 8 / ارتفاع 20 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی گلدان فیروزه‌کوبی 25: طول 8.5 / عرض 8.5 / ارتفاع 25 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی قندان فیروزه‌کوبی: طول 11 / عرض 11 / ارتفاع 12 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی کیسه ترمه: طول 12 / عرض 12 / ارتفاع 8 (سانتی‌متر) (ممکن است کیسه ترمه متفاوتی نسبت به عکس ارسال شود)
ابعاد تقریبی جعبه: طول 27.8 / عرض 21 / ارتفاع 7.8 (سانتی‌متر) 

بسته سازمانی چونک کد CH016
بسته سازمانی چونک کد CH016
بسته سازمانی چونک کد CH016
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 40882100-021

همیشه دلایل متنوعی برای هدیه دادن وجود دارد و انتخاب هدیه‌ای درخور و شایسته برای کارمندان و منابع انسانی همواره یکی از مشغله‌های فکری شرکت‌ها بوده است. هدیه مناسب در زمان مناسب می‌تواند درهای جدیدی را در ارتباطات شرکت‌ها با کارمندان، شرکا و حتی مشتریانشان باز کند.
به همین منظور چونک با توجه به نیاز مشتریان، چیدمانی خلاقانه در قالب هدایای تبلیغاتی متنوع در نظر گرفته که هم جنبه کاربردی و زیبایی داشته و هم می‌تواند پیام ارتباطی خوبی با مخاطبان خود ایجاد کند. پکیجی کامل برای هدیه‌ای به یادماندنی!

«بسته سازمانی چونک کد ch016» شامل؛

• ست آجیل خوری چوبی طرح خاتم
• جعبه هاردباکس با دیزاین چونک

ابعاد تقریبی کاسه بزرگ: طول 25 سانتی‌متر/ عرض 25 سانتی‌متر/ ارتفاع 9 سانتی‌متر/ قطر دهانه 25 سانتی‌متر/ وزن 450 گرم
ابعاد تقریبی کاسه کوچک: طول 9 سانتی‌متر/ عرض 9 سانتی‌متر/ ارتفاع 5 سانتی‌متر/ قطر دهانه 8 سانتی‌متر/ وزن 50 گرم

بسته سازمانی چونک کد CH017
بسته سازمانی چونک کد CH017
بسته سازمانی چونک کد CH017
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 40882100-021

همیشه دلایل متنوعی برای هدیه دادن وجود دارد و انتخاب هدیه‌ای درخور و شایسته برای کارمندان و منابع انسانی همواره یکی از مشغله‌های فکری شرکت‌ها بوده است. هدیه مناسب در زمان مناسب می‌تواند درهای جدیدی را در ارتباطات شرکت‌ها با کارمندان، شرکا و حتی مشتریانشان باز کند.
به همین منظور چونک با توجه به نیاز مشتریان، چیدمانی خلاقانه در قالب هدایای تبلیغاتی متنوع در نظر گرفته که هم جنبه کاربردی و زیبایی داشته و هم می‌تواند پیام ارتباطی خوبی با مخاطبان خود ایجاد کند. پکیجی کامل برای هدیه‌ای به یادماندنی!

«بسته سازمانی چونک کد ch017» شامل؛

• ست اداری خاتم‌کاری (کنگره، جاکاغذی، جا قلمی)
• جعبه هاردباکس با دیزاین چونک

ابعاد تقریبی کنگره: طول 24/ عرض 17/ ارتفاع 10
ابعاد تقریبی جا کاغذی: طول 12/ عرض 12/ ارتفاع 5
ابعاد تقریبی جاقلمی: طول 8/ عرض 8/ ارتفاع 9
ابعاد تقریبی جعبه: طول 37 / عرض 31 / ارتفاع 9.5 (سانتی‌متر)

بسته سازمانی چونک کد CH018
بسته سازمانی چونک کد CH018
بسته سازمانی چونک کد CH018
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 40882100-021

همیشه دلایل متنوعی برای هدیه دادن وجود دارد و انتخاب هدیه‌ای درخور و شایسته برای کارمندان و منابع انسانی همواره یکی از مشغله‌های فکری شرکت‌ها بوده است. هدیه مناسب در زمان مناسب می‌تواند درهای جدیدی را در ارتباطات شرکت‌ها با کارمندان، شرکا و حتی مشتریانشان باز کند.
به همین منظور چونک با توجه به نیاز مشتریان، چیدمانی خلاقانه در قالب هفت‌سین در نظر گرفته که هم جنبه کاربردی و زیبایی داشته و هم می‌تواند پیام ارتباطی خوبی با مخاطبان خود ایجاد کند. پکیجی کامل برای هدیه‌ای به یادماندنی!

«بسته سازمانی چونک کد ch018» شامل؛

• 7 عدد پیاله سفالی تکوک
• کیسه پارچه‌ای از جنس ترمه بافت یزد
• سفره قلمکار اعلا
• جعبه چوبی خاتم
• دیوان حافظ جیبی نفیس
• جعبه هاردباکس با دیزاین چونک

ابعاد تقریبی پیاله سفالی: طول 10 / عرض 10 / ارتفاع 5.5 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی روزمیزی قلمکار: طول 50 / عرض 50 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی جعبه خاتم: طول 20 / عرض 10 / ارتفاع 6.5(سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی دیوان حافظ: طول 16 / عرض 9 / ارتفاع 1.5 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی کیسه ترمه: طول 12 / عرض 12 / ارتفاع 8 (سانتی‌متر) (ممکن است کیسه ترمه متفاوتی نسبت به عکس ارسال شود)
ابعاد تقریبی جعبه: طول 38 / عرض 32 / ارتفاع 10.5(سانتی‌متر)

بسته سازمانی چونک کد CH019
بسته سازمانی چونک کد CH019
بسته سازمانی چونک کد CH019
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 40882100-021

همیشه دلایل متنوعی برای هدیه دادن وجود دارد و انتخاب هدیه‌ای درخور و شایسته برای کارمندان و منابع انسانی همواره یکی از مشغله‌های فکری شرکت‌ها بوده است. هدیه مناسب در زمان مناسب می‌تواند درهای جدیدی را در ارتباطات شرکت‌ها با کارمندان، شرکا و حتی مشتریانشان باز کند.
به همین منظور چونک با توجه به نیاز مشتریان، چیدمانی خلاقانه در قالب هفت‌سین در نظر گرفته که هم جنبه کاربردی و زیبایی داشته و هم می‌تواند پیام ارتباطی خوبی با مخاطبان خود ایجاد کند. پکیجی کامل برای هدیه‌ای به یادماندنی!

«بسته سازمانی چونک کد ch019» شامل؛

• 7 عدد پیاله مسی
• یک عدد قندان مسی
• کیسه پارچه‌ای از جنس ترمه بافت یزد
• سفره قلمکار اعلا
• جعبه چوبی خاتم
• قرآن جیبی نفیس
• جعبه هاردباکس با دیزاین چونک

ابعاد تقریبی پیاله مسی: طول 10 / عرض 10 / ارتفاع 4 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی سیب مسی: طول 8 / عرض 8 / ارتفاع 9 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی روزمیزی قلمکار: طول 50 / عرض 50 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی کیسه ترمه: طول 12 / عرض 12 / ارتفاع 8 (سانتی‌متر) (ممکن است کیسه ترمه متفاوتی نسبت به عکس ارسال شود)
ابعاد تقریبی جعبه خاتم: طول 20 / عرض 10 / ارتفاع 6.5(سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی قرآن: طول 16 / عرض 9 / ارتفاع 1.5 (سانتی‌متر)
ابعاد تقریبی جعبه: طول 37 / عرض 31 / ارتفاع 9.5 (سانتی‌متر)